Ekologija2019-09-09T09:50:48+00:00

Ekologija

ATLIEKŲ SURINKIMAS

Gordon LT yra Gamintojų ir importuotojų asociacijos, narys.

Gamintojų ir importuotojų asociacija sukūrė precedento Lietuvoje neturinčią gaminių ir pakuočių atliekų surinkimo sistemą, kurios pagrindas – tinkamas ir efektyvus gaminių (alyvų, elektronikos, tepalo, kuro, oro filtrų, amortizatorių, baterijų, akumuliatorių ir kt.) bei pakuočių atliekų surinkimas ir tvarkymas, taip pat šių procesų finansavimas.

Įgyvendinant šią sistemą, Gamintojų ir importuotojų asociacijos narių klientams (autoservisams ar produkcijos platintojams, kurių veikloje susidaro atliekų) gerokai atpigo pavojingų ir nepavojingų atliekų pridavimas bei sudaryta galimybė tinkamai atsikratyti savo gaminių ir pakuočių bei kitų atliekų.

Gamintojų ir importuotojų asociacija kartu su UAB Gordon LT ir kitais nariais kompensuoja UAB Atliekų tvarkymo centro patiriamus atliekų surinkimo kaštus, todėl atliekų turėtojams šių atliekų pridavimas nekainuoja, o už panaudotą alyvą, alyvos ir kitus filtrus bei nebetinkamus naudoti amortizatorius UAB Atliekų tvarkymo centras sumoka. Kitos atliekos surenkamos ypač palankiomis sąlygomis.

UAB Atliekų tvarkymo centras visoje Lietuvoje vykdo pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimą, vežimą, saugojimą, rūšiavimą ir perdirbimą. Atliekų tvarkymo paslaugas teikia įmonėms, organizacijoms, gamintojams, importuotojams, savivaldybėms, regioniniams atliekų tvarkymo centrams, gyventojams bei visiems, kurių veiklos metu ar buityje susidaro atliekų.

Toks bendradarbiavimas naudingas visoms suinteresuotoms šalims:

 • gamintojams ir importuotojams, nes įvykdo nustatytas kasmetines atliekų tvarkymo užduotis,
 • atliekų turėtojams, nes sutaupo lėšų, skirtų atliekoms tvarkyti,
 • atliekų tvarkytojams, nes finansuojama dalis patiriamų atliekų tvarkymo išlaidų,
 • aplinkai ir žmonių sveikatai, nes neteršiant aplinkos tinkamai surenkamos ir sutvarkomos atliekos.

UAB Atliekų tvarkymo centras surenka:

 • naudotą alyvą;
 • vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas;
 • vidaus degimo variklių oro įsiurbimo filtrus;
 • automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekas;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas;
 • naudotus akumuliatorius;
 • nebetinkamas naudoti padangas;
 • juodojo ir spalvotojo metalo laužą;
 • eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
 • kitas atliekas.

Daugiau informacijos apie UAB Atliekų tvarkymo centro surenkamas atliekas ir sąlygas rasite www.atc1.lt. UAB Atliekų tvarkymo centras – aplinkosaugos reikalavimus atitinkanti bendrovė, turinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000490 ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-268 bei įtraukta į Atliekas tvarkančių įmonių registrą (ATĮR kodas 113414).

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra itin pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų, kurios netinkamai tvarkant EEĮ atliekas, kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką iš netinkamai tvarkomų EEĮ atliekų, šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis, todėl labai svarbu EEĮ atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir saugiai sutvarkyti.

Nebetinkama naudoti, nereikalinga EEĮ negali būti išmetama kartu su komunalinėmis atliekomis. Ji turi būti surenkami atskirai ir perduodama atliekų tvarkytojams saugiam šių atliekų sutvarkymui. Tokiu būdu yra saugoma aplinka ir tausojami gamtos ištekliai. Šalinant EEĮ atliekas sąvartynuose kartu su komunalinėmis atliekomis pavojingomis medžiagomis teršiama aplinka, netenkama iš jų galimų gauti vertingų antrinių žaliavų.

Ženklinimo simbolis (žr. žemiau) ant EEĮ gaminių nurodo, kad tokių gaminių atliekų surinkimas turi būti vykdomas ATSKIRAI, nemaišant su komunalinėmis (buitinėmis) atliekomis.

EEĮ atliekos – Lietuvoje sparčiai didėjantis atliekų srautas, kuriame didelė dalis medžiagų gali būti naudojamos pakartotinai, perdirbamos ar kitaip naudojamos, o šiose atliekose esančios pavojingos medžiagos turi būti atskiriamos ir tvarkomos aplinkai saugiu būdu.

Įmonės ir gyventojai, rūšiuodami EEĮ atliekas bei priduodami nebetinkamą naudoti EEĮ jų surinkimo vietose, gali ženkliai prisidėti prie EEĮ atliekų surinkimo ir perdirbimo didinimo. Labai svarbu, kad netinkama naudoti EEĮ prieš priduodant ją tvarkymui nebūtų ardoma, nes ją ardant aplinka gali būti užteršta žmonių sveikatai pavojingomis medžiagomis.

EEĮ vartotojai privalo senos, sugedusios EEĮ nešalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, o priduoti mums arba nuvežti į stacionarias EEĮ surinkimo aikšteles, kurios įrengtos visoje Lietuvoje.

Pirkdami naują EEĮ prekę, vartotojai turi teisę tos pačios paskirties seną prekę priduoti nemokamai prekės pirkimo vietoje. Taigi įsigydami elektros ar elektronikos gaminį mūsų įmonėje, į prekybos vietą galite atnešti tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti gaminį. Jei norite atiduoti netinkamą naudoti EEĮ gaminį, prašome kreiptis į klientus aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.

Kviečiame visus vartotojus nebūti abejingais, rūšiuoti įmonėje bei namuose susidarančias atliekas, atsikratyti jomis tinkamai, neteršti aplinkos bei tausoti gamtą!